سنگ نوشته

در مركز شهر خرم آباد ( ضلع شرقي –خيابان شريعتي) و در مسير قديمي شاپور خواست به خوزستان، سنگ نوشته اي به شكل مكعب كه بصورت يكپارچه متصل به صخره اي طبيعي بوده است، قراردارد . ارتفاع متون كتبيه دار با احتساب دو پله در چهار ضلع سنگ نوشته 344 سانتيمتر است.

اين كتيبه به خط كوفي و زبان فارسي دور تا دورستون سنگي تحرير شده است در گذشته به بردنوشته معروف بوده است.كتيبه با بسم الله شروع شده و موضوع آن، مربوط به حكم “امير اسفهسالار كبير ظهيرالدين” و “الدوله معين الا سلام طغرل لتكين ابوسعيد برسق” در خصوص بخشش علفچر درچراگاه هاي شاپور خواست و ممنوعيت برخي سنتهايي ناپسند در عهد سلطنت ملكشاه سلجوقي، به تاريخ 513 هجري قمري است .

اين يادمان فرهنگي مربوط به دوره سلجوقي و به شماره 398 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.

منبع : سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان

توسط |2019-05-20T13:26:04+00:00آوریل 21st, 2019|جاذبه های گردشگری ایران|

ثبت ديدگاه