پل کشکان

پل کشکان (كَشكُو) در بخش چگني برروي رودخانه اي به همين نام و در مسير راه باستاني شاپور خواست به طرهان احداث شده است.

در متون تاريخي از آن به عنوان كژكي ياد شده است . طول پل کشکان حدود 320 متر و عرض هريك از دو چشمه شرقي آن 23/20 متر است. ارتفاع آن در بالاترين قسمت 26 متر و در كوتاهترين قسمت 10 متر است. از دوازده طاق پل تنها سه دهنه آن تخريب شده و بقيه هنور سالم هستند. برخي از پايه هاي پل باسنگهاي بزرگ و حجاري شده ساخته شده اند. مواد و مصالح اين بناي سترگ از سنگ ، گچ و آجر تشكيل شده است.

در كنار اين پل بقاياي سه پل ديگر از دوره هاي گذشته وجود دارد كه با مشخصات پلهاي ساساني قابل مقايسه هستند. بناي فعلي منسوب به آل حسنويه و مربوط به قرن 4 هق است كه به شماره 355 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيد است.

آدرس: 51 کیلومتر غرب خرم آباد – جاده کوهدشت

منبع : سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان

توسط |2019-05-20T13:35:04+00:00آوریل 21st, 2019|جاذبه های گردشگری ایران|

ثبت ديدگاه